Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 09:53

Το φωτογραφικό αρχείο του μουσείου εμπλουτίζεται καθημερινά. Περιλαμβάνει 5.500 αρνητικά και τυπωμένες φωτογραφίες όλες περιβαλλοντικό περιεχόμενο κυρίως από την Ζάκυνθο και την Ελλάδα. Ο κύριος όγκος περιλαμβάνει εικόνες φυτών, ζώων, τοπία, ανθρώπινες δραστηριότητες από την Ζάκυνθο.

 

Εκθέματα - Απολιθώματα